Miljö och klimat

There Is No Planet B

Klimatkrisen är en allvarlig kris som hotar vår planets framtid och har uppmärksammats med en historisk mobilisering av studenter runt om i världen.

Vi som även är ansluten till #EntrepreneursForFuture förklarar vår solidaritet med strejkarna och vi stöder Parisavtalet. För att omvandla ekonomin som helhet måste regeringen agera och sätta ett nytt regelverk nu.

Vi kan kontrollera klimatförändringarna och bevara den naturliga miljön som vi är beroende av. Det är därför ungdomar strejkar. Vi står med #FridaysForFuture-rörelsen - de unga har vår respekt och vårt fulla stöd.

Solenergi

Solceller

Solpaneler, växelriktare, montagesystem, övervakning, energilagring.

Våra solcellsmoduler produceras i Tyskland av Heckert Solar och tillhör de effektivaste solcellspanelerna ”Made in Germany”. För dig där kvalitet är viktig i en långsiktig investering är våra solpaneler ditt första hands val.

När värme och varmvatten behövs är en solvärmeanläggning ditt första hands val.

Solvärmeshop

Naturvård

Hamlade träd på en äng

Ängs- och naturbeteskötsel

Inom naturvård är vi specialiserade på bevarande, skötsel och restaurering av ängar och naturbetesmarker för att värna om den biologiska mångfalden.
Ett annat specialområde är att skapa och vårda hamlade träd.
I vårt arbete föredrar vi manuella arbetsmetoder med historisk användning som förebild.

hliv.se - Naturvård